IT4I Knowledge Exchange Platform (internal)

Parent category

KEX is a new networking forum open for all employees of IT4Innovations to share their knowledge and experience in different fields of science, the use of IT4I’s infrastructure, and also soft skills. We meet regularly to support and nurture the exchange of know-how to boost our scientific endeavours and improve the skills that make our professional lives easier. We will strive to offer topics that everyone can benefit from in this knowledge exchange; your suggestions for topics are very welcome. Events advertised in the Czech language will be held in Czech, those advertised in English will be held in English.

KEX je nové vzdělávací fórum otevřené pro všechny zaměstnance IT4Innovations, aby mohli sdílet své znalosti a zkušenosti v různých oblastech vědy, využití infrastruktury IT4I a v neposlední řadě také měkkých dovedností. Pravidelně se scházíme, abychom nastartovali výměnu a sdílení znalostí a vědomostí, podpořili tak náš výzkum, ale také zlepšili dovednosti, které nám usnadňují profesní život. Budeme se snažit nabízet různorodá témata, tak aby si každý našel nějaké pro sebe přínosné; vítáme vaše návrhy na témata, která vás zajímají. Setkání inzerovaná v češtině, budou česky, ta inzerovaná v angličtině, anglicky.

Some events in the list below have been hidden.

October 2022