Praktický úvod do superpočítače Anselm (školení IT4I)

Europe/Prague
konfer. centrum (Ústav geoniky AVČR)

konfer. centrum

Ústav geoniky AVČR

Studentská 1768 Ostrava-Poruba Czech Republic
Description

Anotace

Přehled infrastruktury dostupné pro uživatele superpočítače (úložiště, sítě, uzly), přístup na Anselm, podpora uživatelů a pravidla využití. Uživatelské prostředí, spouštění jobů, vybraný software a knihovny. Základy využití akcelerovaných uzlů.

Lektor

David Hrbáč, Lubomír Říha, Branislav Jansík (IT4Innovations)

Jazyk

český, slovenský, v případě potřeby anglický

Účel kurzu (přínos pro posluchače)

Posluchači kurzu získají přehled o infrastruktuře superpočítače a informace o způsobu přístupu a základního využití superpočítače, včetně úvodu do využití akcelerovaných uzlů.

Links