If you have any questions please do not hesitate to contact us at:

 

Please accept our invitation for coffee with Piotr Blonski, who has prepared an engaging lecture on "Magnetism in Graphene-based Materials: What can we learn from first principles calculations?" followed by a debate.

The lecture in English will take place on Wednesday, 12 October 2022, at 1 pm at IT4Innovations (Studentská 6231/1b, 708 00 Ostrava).

Register for coffee with Piotr Blonski by 11 October 2022.

______________________________________________________

Přijměte naše pozvání na kávu s Piotrem Blonskim, který si pro vás připravil poutavou přednášku na téma "Magnetismus v materiálech na bázi grafenu: Co se můžeme dozvědět z výpočtů prvních principů?" s následnou debatou.

Přednáška v jazyce anglickém se uskuteční ve středu 12. října 2022 od 13:00 v IT4Innovations (Studentská 6231/1b, 708 00 Ostrava).

Registrujte se na kávu s Piotrem Blonskim do 11. 10. 2022.

 

* Piotr Blonski je počítačový fyzik, doktorát z fyziky získal v roce 2006 na Wroclawské univerzitě. Část doktorského studia absolvoval na Vídeňské univerzitě ve skupině prof. Jurgena Hafnera a několik dalších let pokračoval ve své práci ve skupině prof. Hafnera. Poté Piotr strávil téměř dva roky ve španělské Tarragoně, kde pracoval ve skupině profesorky Nurii Lopezové v Katalánském institutu chemického výzkumu. V roce 2015 nastoupil do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) v Olomouci, kde pracuje dodnes. V roce 2019 se habilitoval v oboru fyzikální chemie. Je spoluautorem více než 50 článků věnovaných především různým aspektům magnetismu v nanomateriálech.

Starts
Ends
UTC
IT4Innovations
Studentská 6231/1b, 708 00 Ostrava

The event is free of charge.