IT4Innovations provozuje nejvýkonnější veřejně dostupné počítačové systémy v ČR a poskytuje otevřený přístup k těmto zdrojům na základě výzkumné excelence. K optimalizovanému superpočítačovému prostředí mj. nabízí uživatelskou a aplikační podporu, paralelizaci a optimalizaci kódů, vzdělávací aktivity, vlastní výzkum v oblasti superpočítání nebo přístup k evropským HPC systémům. Jeho uživatelem se přitom teoreticky může stát každý.

V přednášce se zaměříme na to, v čem je infrastruktura IT4Innovations výjimečná a jak ji uživatelé, především z akademické sféry, využívají. Vedle technických a organizačních informací se podíváme na služby IT4Innovations optikou uživatele, aby posluchači mohli sami vyhodnotit, zda by jejich výzkum či aplikace mohly profitovat z přístupu k superpočítači, a získat představu o „režii“ takového přístupu. Samozřejmě bude dán prostor k dotazům a diskuzi. Pro zájemce bude možné zřídit testovací účty.

Akce se uskuteční v rámci cyklu přednášek Informatické večery FIT.

O přednášejícím

Branislav Jansík v současnosti působí jako ředitel úseku superpočítačových služeb v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě. Titul Ph.D. získal v oboru výpočetní chemie ve Švédsku na KTH, Royal Institute of Technology, v roce 2004, jako postdok poté pracoval v italském IPCF, Consiglio Niazionale delle Ricerche, kde přispíval k vývoji a aplikaci náročných výpočetních metod pro molekulární optické vlastnosti.

Od roku 2006 pracoval na vývoji vysoce paralelizovaných optimalizačních metod v oblasti teorie elektronových struktur na Aarhus University v Dánsku. V roce 2012 nastoupil do nově vzniklého českého národního superpočítačového centra IT4Innovations. Publikoval více než 35 článků a je spoluautorem kódu DALTON na bázi teorie elektronových struktur.

 

Starts
Ends
Europe/Prague
Nová budova ČVUT
Posluchárna T9:107
Thákurova 9, Praha 6