24 September 2018
IT4Innovations
Europe/Prague timezone

Session

Příklady úspěšného nasazení HPC v praxi

24 Sep 2018, 14:00
207 (IT4Innovations)

207

IT4Innovations

Studentská 1B 708 33 Ostrava - Poruba Česká republika

Presentation Materials

There are no materials yet.
Building timetable...