September 27, 2013
Ústav geoniky AVČR
Europe/Prague timezone

Anotace

Přehled infrastruktury dostupné pro uživatele superpočítače (úložiště, sítě, uzly), přístup na Anselm, podpora uživatelů a pravidla využití. Uživatelské prostředí, spouštění jobů, vybraný software a knihovny. Základy využití akcelerovaných uzlů.

Lektor

David Hrbáč, Lubomír Říha, Branislav Jansík (IT4Innovations)

Jazyk

český, slovenský, v případě potřeby anglický

Účel kurzu (přínos pro posluchače)

Posluchači kurzu získají přehled o infrastruktuře superpočítače a informace o způsobu přístupu a základního využití superpočítače, včetně úvodu do využití akcelerovaných uzlů.

Starts
Ends
Europe/Prague
Ústav geoniky AVČR
konfer. centrum
Studentská 1768 Ostrava-Poruba Czech Republic

Praktické informace

Prerekvizity

Doporučuje se notebook a základní orientace v prostředí Linux/Unix.