June 1, 2022
Praha
UTC timezone

Praha, 1.6. Národní technická knihovna

https://www.e-infra.cz/eosc/eosc-roadshow-2022

Úvodní setkání celé série, které představí EOSC a FAIR data principy a ukáže stav přípravy implementace v ČR. Blok 3 bude věnován představení a případné diskusi aktivního zapojení vědců a dalších odborných pracovníků do současných a zejména následných kroků implementace EOSC a širokého zavedení principů FAIR dat v ČR. V Bloku 4 se pak toto první setkání speciálně zaměří na otázku interoperability a roli metadat. 

Program 12:00 - 17:00

12:00 - 13:00 Oběd (nezapomeňte zaznačit v registraci)

Úvodní slovo (L. Matyska, zástupce MŠMT) 

Blok 1: Co vědecké obci přinese implementace EOSC v  ČR? (L. Matyska) 

Blok 2: Aktuální stav přípravy implementace EOSC v ČR, plány do roku 2028 (přípravný tým EOSC CZ) 

Blok 3: Interakce s vědeckou komunitou, jak potenciální přínos realizovat prostřednictvím aktivního zapojení (přípravný tým EOSC CZ) 

Blok 4 (speciální zaměření): Interoperabilita, Metadata 

Blok 5: Diskuse, další kroky  

 

 

Starts
Ends
UTC
Praha
Ballingův sál
Národní technická knihovna