June 3, 2022
Brno
UTC timezone

Brno, 3.6. Masarykova univerzita, kampus Bohunice

https://www.e-infra.cz/eosc/eosc-roadshow-2022

Druhé setkání EOSC Roadshow, které s první akcí v Praze sdílí informace a představení EOSC a FAIR dat principů a informaci o stavu přípravy implementace v ČR. Společná je i celá oblast aktivního zapojení do současných a zejména následných kroků implementace EOSC a širokého zavedení principů FAIR dat v ČR. V Bloku 4 se pak speciálně zaměří na koncept tematických (oborově-vědních) clusterů a dále seznámí se specifickými požadavky, které souvisí s ochranou citlivých (zpravidla, ale nikoliv výhradně osobních) dat.

Program  

10:00 - 15:00

Úvodní slovo (Luděk Matyska, e-INFRA CZ, zástupce MŠMT) 

Blok 1: Principy EOSC a FAIR data, přínos pro vědeckou komunitu (Luděk Matyska, e-INFRA CZ) 

Blok 2: Aktuální stav přípravy implementace EOSC v ČR, plány do roku 2028 (přípravný tým EOSC CZ) 

Blok 3: Interakce s vědeckou komunitou, jak potenciální přínos realizovat prostřednictvím aktivního zapojení (přípravný tým EOSC CZ) 
Podtitul: Oborově-vědní clustery a citlivá data 

Blok 4 (speciální zaměření): Tematické (oborově-vědní) clustery a citlivá data 

od 13:00     Oběd 

Starts
Ends
UTC
Brno
Masarykova univerzita, Kampus Bohunice