April 12, 2023
Vienna House by Wyndham Diplomat Prague
UTC timezone

Zveme Vás na představení aktuálního stavu implementace EOSC v České republice. Hlavním cílem akce je informovat vědeckou komunitu o klíčových aktivitách a směřování projektu IPs EOSC-CZ a jeho dopadů na rozvoj podpory European Open Science Cloud (EOSC) v ČR. Akce volně navazuje na EOSC Roadshow 2022.

Starts
Ends
UTC
Vienna House by Wyndham Diplomat Prague
Praha A-D
Evropská 370/15, Praha 6, 160 41