June 20, 2024
ONSITE
Europe/Prague timezone

Registration

Automated HiL testing with CANoe

Contact info
training@edihostrava.cz

Touto registrací zároveň dáváte organizátorovi souhlas se sběrem a uchováváním osobních informací. Údaje uchováváme za účelem organizace a monitorování akce. Zároveň tím také poskytujete souhlas se zasíláním informací o dalších akcích pořádáných IT4 Innovations.
Pro bližší informace, prosím, klikněte zde: https://www.it4i.cz/en/kontaktni-formular