Seminář: HPC pro malé a střední podniky

Europe/Prague
207 (IT4Innovations)

207

IT4Innovations

Studentská 1B 708 33 Ostrava - Poruba Česká republika
Description
Seminář je organizován v rámci projektu InnoHPC. Projekt Superpočítače pro efektivní inovace v Podunají (InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region) se soustředí na malé a střední podniky. Pomůže jim využívat výkonné výpočetní prostředky (HPC) k urychlení inovací. InnoHPC umožní podnikům a akademickým i čistě výzkumným institucím rozvíjet spolupráci v oblasti superpočítání, a to v nadnárodním měřítku. V rámci projektu bude vyvinuta nadnárodní platforma, která podnikům umožní využívat HPC infrastruktury a zvýší tak jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Projekt InnoHPC byl zahájen 1. ledna roku 2017 a trvat bude do června 2019. Práce na projektu jsou rozděleny do čtyř fází. V první fázi budou partneři projektu hodnotit dosavadní míru využívání regionálních HPC infrastruktur. Ve druhé fázi navrhnou a vytvoří nadnárodní laboratoř InnoHPC sdružující regionální HPC infrastruktury. Ve třetí fázi projektu vyvinou webovou platformu pro přístup k superpočítačovým službám. V poslední fázi proběhne pilotní využití laboratoře InnoHPC a webové platformy několika malými či středními podniky z elektrotechnického a automobilového sektoru.
Participants
 • Aleš Kaspřík
 • Beáta Gavurová
 • David Melas
 • David Petr
 • František Janke
 • Grerhard Herudek
 • Karina Pešatová
 • Karol Ondrejkovič
 • Lukáš Demovič
 • Lukáš Novák
 • Martin Dujčák
 • Martin Plhák
 • Martin Vánský
 • Matej Paschek
 • Miloš Prídavok
 • Mojmír Prídavok
 • Pavel Marsalek
 • Pavol Beraxa
 • Pavol Buček
 • Petr Ferfecki
 • Petr Horyl
 • Petr Jahn
 • Petr Slunský
 • Petr Strakoš
 • Petr Vantuch
 • Roman Pospíšil
 • Slavomír Kožár
 • Stanislav Turňa
 • Tomáš Blejchař
 • Tomáš Karásek
 • Vladislav Josiek
 • Václav Svatoň
 • Vít Plesník
Kontakt na organizátory
  • 10:00 10:30
   Registrace
  • 10:30 11:15
   Představení IT4Innovations
  • 11:15 11:30
   Představení projektu InnoHPC
  • 11:30 12:00
   Situace v oblasti HPC v Čechách a na Slovensku
  • 12:00 13:00
   Oběd 1h
  • 13:00 14:00
   Možnosti a modely spolupráce
  • 14:00 15:30
   Příklady úspěšného nasazení HPC v praxi
  • 15:30 16:00
   Coffee break 30m
  • 16:00 17:00
   Prohlídka infrastruktury IT4Innovations