29 January 2015
Technická univerzita v Liberci
Europe/Prague timezone

Anotace

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v LiberciKMD FP TUL a libereckou pobočkou JČMF pořádáme  workshop pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám Národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Lektor

Vít Vondrák, Branislav Jansík, David Hrbáč, Ondřej Jakl (IT4Innovations)

Program

Uvedený program je předběžný. Během registrace budete mít možnost vyjádřit své preference, a ovlivnit tak náplň workshopu.

O přednášejících

  • doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., je designovaným vědeckým ředitelem IT4Innovations a vedoucím výzkumného programu IT pro řešení krizových situací, v jehož rámci se řeší takové projekty s celostátním významem, jako jsou RODOS a Floreon. Jako člen Rady (Council) je hlavním reprezentantem České republiky v PRACE
  • Mgr. Branislav Jansík, Ph.D., je ředitelem sekce Superpočítačových služeb IT4Innovations
  • Ing. David Hrbáč je vedoucím administrátorem systému Anselm, zodpovědným za správu a uživatelskou podporu
  • RNDr. Ondřej Jakl, CSc., je koordinátorem vzdělávacích aktivit IT4Innovations a vedoucím úkolu Training events v rámci projektu PRACE-3IP
Starts
Ends
Europe/Prague
Technická univerzita v Liberci
A11
Hálkova 917/6 Liberec

Praktické informace

Registrace

Registrace prodloužena do 28. 1. 2015. Pro registraci vyplňte prosím formulář zde.