17 January 2017
IT4Innovations
Europe/Prague timezone
Seminář je organizován v rámci projektu SESAME NET, jenž má za cíl rozvíjet spolupráci s malými a středními podniky na poli HPC (superpočítání, High Performance Computing) a pomoci jim v počátcích využívání superpočítačů případně v rozvíjení jejich existujících aplikací.
Starts
Ends
Europe/Prague
IT4Innovations
Atrium
Studentská 1B 708 33 Ostrava - Poruba Česká republika