22 September 2016
VŠB - Technical University Ostrava, IT4Innovations building
Europe/Prague timezone

Anotace

Kurz  pro (potenciální) uživatele systémů Národního superpočítačového centra IT4Innovations (NSCI), který pokračuje v tradici workshopů  HPC Users' Access, má dvě části:  Dopolední blok, volitelný při registraci, je určen pro nové či začínající uživatele, kterým zrekapituluje základní informace nezbytné pro práci na superpočítačích Salomon a Anselm. Odpolední bloky, orientované na stávající a pokročilé uživatele, budou informovat o novinkách, změnách a vylepšeních, které NSCI realizovalo za poslední rok provozu, se zaměřením na systém Salomon k jeho prvnímu výročí. Součástí odpoledního programu budou rovněž aktuální informace o PRACE a přístupu k jeho výpočetním zdrojům, tématická přednáška a prostor pro diskusi mezi administrátory a uživateli systémů NSCI. Na závěr bude možnost zúčastnit se exkurze do technických prostor NSCI.

Úroveň

Střední

Jazyk

Čeština

Cíl kurzu (přínos pro posluchače)

Účastníci získají aktuální informace a návody z Národního superpočítačového centra IT4Innovations, o superpočítačích Salomon a  Anselm a také o novinkách v partnerství PRACE.

Poděkování

Kurz je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy z prostředků účelové podpory Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v rámci projektu „IT4Innovations národní superpočítačové centrum - LM2015070“.

Starts
Ends
Europe/Prague
VŠB - Technical University Ostrava, IT4Innovations building
207
Studentská 6231/1B 708 33 Ostrava–Poruba Czech Republic

Praktické informace

Prerekvizity

Uvítáme, jestliže si účastníci připraví otázky, komentáře či jakékoliv příspěvky do diskuse s pracovníky NSCI.

Registrace

Povinná registrace (platí i pro pracovníky IT4Innovations) - (prodloužená) uzávěrka 20.09.2016 23:45. Akce je nabízena zdarma.

Kapacita

30 míst

Praktické informace