7 September 2017
IT4Innovations
Europe/Prague timezone
Seminář je organizován v rámci projektu InnoHPC. Projekt Superpočítače pro efektivní inovace v Podunají (InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region) se soustředí na malé a střední podniky. Pomůže jim využívat výkonné výpočetní prostředky (HPC) k urychlení inovací. InnoHPC umožní podnikům a akademickým i čistě výzkumným institucím rozvíjet spolupráci v oblasti superpočítání, a to v nadnárodním měřítku. V rámci projektu bude vyvinuta nadnárodní platforma, která podnikům umožní využívat HPC infrastruktury a zvýší tak jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Projekt InnoHPC byl zahájen 1. ledna roku 2017 a trvat bude do června 2019. Práce na projektu jsou rozděleny do čtyř fází. V první fázi budou partneři projektu hodnotit dosavadní míru využívání regionálních HPC infrastruktur. Ve druhé fázi navrhnou a vytvoří nadnárodní laboratoř InnoHPC sdružující regionální HPC infrastruktury. Ve třetí fázi projektu vyvinou webovou platformu pro přístup k superpočítačovým službám. V poslední fázi proběhne pilotní využití laboratoře InnoHPC a webové platformy několika malými či středními podniky z elektrotechnického a automobilového sektoru.
Starts
Ends
Europe/Prague
IT4Innovations
207
Studentská 1B 708 33 Ostrava - Poruba Česká republika